Vaccineren en homeopathie

 


Vaccinatiet
Het lijkt zo eenvoudig, een prikje en we worden niet meer ziek. In de jaren 50 is men in Nederland begonnen met de invoering van vaccinaties tegen een aantal ziektes, te weten Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio. Inmiddels zijn daar ook de BMR (Bof/ Mazelen/ Rode Hond), HIB (Haemophilus Influenzae Type b), Meningokok, Pneumokok, Hepatitis B en HPV bijgekomen. Meer vaccinaties zullen de komende jaren nog volgen. In Nederland is vaccineren niet verplicht en kan elke ouder zelf bepalen of, wanneer en welke vaccinatie het kind krijgt.

Steeds meer ouders vragen zich af of vaccineren wel nuttig is en wat de mogelijke nadelige effecten op korte en lange termijn zijn. Daarnaast maakt het beperkende schema waarbinnen vaccinaties vergoed worden (zie website AWBZ) het moeilijker voor ouders een eigen keuze te maken.

De NVKP, Nederlands Vereniging Kritisch Prikken is in 1994 door een aantal mensen opgericht om ouders/ verzorgers/ belangstellenden te informeren over vaccineren en de mogelijke schadelijke gevolgen.

Klachten waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: terugkerende verkoudheden, oorontstekingen, stuipen, slaapproblemen, ontwikkelingsstagnatie en gedragsproblemen.

In de praktijk behandel ik kinderen met klachten na een vaccinatie, begeleid ik het vaccineren homeopathisch en geef ik voorlichting over gezondheid, kinderziektes en vaccinaties. Voor uitgebreidere informatie verwijs ik graag naar de website van de NVKP, Nederlands Vereniging Kritisch Prikken.

Wilt u meer lezen dan is het boek Ziektes en Vaccins, nader bekeken van de NVKP een aanrader.

Vaccinatie en dieren
Ook onze honden katten en paarden worden regelmatig gevaccineerd voor diverse ziektes. Bij dieren kunnen klachten ontstaan die mogelijk te maken hebben met vaccinaties. Een homeopatische behandeling kan hierbij preventief werken, ondersteunen of tot herstel leiden. Misschien is het goed te weten dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat honden en katten ook voldoende beschermd zijn als zij slechts één maal in de drie tot vijf jaar hun vaccinaties krijgen.

Zie ook de website:
Canine Health Concern